Het directiecollege van de VRT heeft besloten om alle publieksevenementen waarbij veel mensen in een binnenruimte dicht op elkaar komen tot en met dinsdag 31 maart te annuleren. Dat is een drastische maatregel, maar we nemen ze uit bezorgdheid om de gezondheid van de mensen. De VRT-directie volgt de situatie op de voet op en beslist in nauw overleg met de experts van de FOD Volksgezondheid. Het gaat om de...