Het educatieve, interactieve jongerenplatform ED TV is deze week een kleine maand oud. EDTV.be is er voor jongeren, leerkrachten en iedereen in hun dichte omgeving die hen mee wil ondersteunen. Het platform maakt gevoelige thema's zoals o.a. drugs, alcohol, sexting, pesten, enz bespreekbaar aan de hand van miniseries, bijhorende lespakketten, een digitaal forum en ook de wekelijkse #gazED. In deze digitale krant vertellen bekende personen, influencers, slachtoffers over een persoonlijke...

In opdracht van Minister Ben Weyts en het Departement Onderwijs & Vorming van de Vlaamse Overheid werkte het educatief platform ED TV een interactief lessenpakket uit om 1,2 miljoen scholieren uitgebreid te informeren en sensibiliseren over het belang van het respecteren van de coronaveiligheidsmaatregelen.

Om elke leerling aangepast aan leeftijd en studierichting te kunnen aanspreken werd er ook een interactieve "escape game" uitgewerkt die de kinderen in de klas...