Anderhalve maand geleden kwam het educatieve platform ED TV op de wereld. Edtv.be streeft er naar om gevoelige thema's bespreekbaar te maken bij jongeren tussen 12 en 18 jaar. Scholen zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Zo werden online fictiereeksen ingeblikt waarin bijzonder moeilijk aan te boren onderwerpen op een herkenbare, realistische manier in beeld worden gebracht. O.a. Kamal Kharmach, Sven De Ridder, Warre Borgmans, Kürt Rogiers, Ianthe Tavernier, Michiel De Meyer en Tine Embrechts zijn te zien op dit nieuwe, educatieve jongerenplatform. Zij erkennen het belang van een kwalitatieve, geloofwaardige educatieve serie om thema's zoals sexting, alcoholmisbruik, drugs of pestgedrag bespreekbaar te maken in de klas en thuis.

Makers James Cooke En Bob Jennes zijn ervan overtuigd dat ze met deze educatieve, online series de jongeren die hier nood aan hebben nog beter kunnen bereiken.

ED TV heeft al zes series beschikbaar op edtv.be voor de scholen en hun leerlingen. Elke serie is ook aangevuld met een passend lessenpakket waarmee de leraren meteen aan de slag kunnen in hun klas om thema's zoals sexting, seksuele opvoeding, softdrugs, roken en pesten bespreekbaar te maken. De ambities liggen hoog. Nog dit schooljaar zullen drie nieuwe series gelanceerd worden en binnen de twee jaar zal er een aanbod van 26 verhalen zijn die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren van vandaag.

Ontdek HIER DE INTERESSANTE NAMEN DIE MEESPELEN IN DE EDUCATIEVE FICTIEREEKSEN VAN ED TV.

  • Gekraakt door eigen naakt over sexting
  • Gesmoor over roken
  • LenNERD over pesten
  • Join(t) us over softdrugs
  • Raket naar de maan over seksuele opvoeding
  • Blackout over alcohol

Op edtv.be kunnen jongeren altijd terecht wanneer ze met vragen zitten, met iemand willen praten of op zoek zijn naar hulp.

ED TV pakt gevoelige onderwerpen op een pakkende en vooral toegankelijke manier aan voor jongeren.

ED TV is een educatief platform dat luisteren en praten over problemen bij jongeren zoals drugs, alcohol, sexting, pesten extra toegankelijk maakt. Het is enerzijds gericht op scholen, die met het platform toegang krijgen tot miniseries van drie afleveringen van maximum tien minuten. Daarin duiken we in de leefwereld van de jongeren en leren we hoe ze geconfronteerd worden met deze problemen. Hapklare lespakketten staan de scholen bij om dit aan te pakken in de klas. Deze zijn samengesteld door Leen Bewaert en Kim Rau, twee pedagogen van de opleiding Bachelor in het Secundair Onderwijs van HOGENT.

Ook de jongeren zelf zijn welkom bij ED TV. Via een forum kunnen de jongeren met elkaar in contact komen en via een chatfunctie kunnen ze zich rechtstreeks richten tot ED. Op deze wijze worden jongeren, leraren, ouders ook in contact gebracht met heel wat professionele hulpverleners. Er is al samenwerking met o.a. Awel!, 1813, Sensoa, Child Focus, Lumi, WAT WAT, Druglijn, VAD, Unia, Nu Praat Ik Erover (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling), Wel Jong Niet Hetero, De Sleutel en School zonder Racisme en CLB Chat. Er komen nog welzijnspartners bij die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor jongeren.

Kortom, ED TV is de nieuwe, complete schooltelevisie aangepast aan het huidige mediagebruik van de jongeren. De doelgroepen zijn leraren, jongeren en hun familie die zoekende zijn naar antwoorden en oplossingen. Het grootste doel is om taboes te doorbreken waar heel wat jongeren onder lijden.

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht:

Meer over