Want één persoon is genoeg om iets te veranderen

Ruim 4.000 Vlamingen deden al een voorstel op jijkiest.be. Via dat online platform gaat VRT NWS na wat de burgers in Vlaanderen en Brussel zelf op de politieke agenda willen zetten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Via het platform ‘Jij Kiest’ wil de VRT het signaal geven dat het niet de media of de politici zijn die bepalen waar de lokale verkiezingen over moeten gaan, maar dat elke burger dat moet kunnen. Iedereen kan via jijkiest.be een voorstel doen om zijn of haar gemeente beter te maken. Dat kan met een foto, video of tekst. Medebewoners kunnen het voorstel leuk vinden of niet. Op die manier geeft VRT NWS burgers de kans om mee de agenda te bepalen in hun stad of gemeente.

Momenteel stromen voorstellen binnen vanuit heel Vlaanderen. De teller staat op meer dan 4.000 voorstellen. Vooral thema's als mobiliteit, zwerfvuil en milieu blijken de Vlaming wakker te houden. Bovendien krijgen de kandidaten van elke gemeente de kans om te reageren op de voorstellen en hun visie uit de doeken te doen.

VRT NWS, Eén, Canvas en de verschillende VRT-radionetten gaan binnenkort actief aan de slag met wat Vlaanderen bezighoudt. In hun programma’s zetten ze opvallende of populaire voorstellen van ‘Jij Kiest’ in de kijker:

  • VRT NWS: Op vrtnws.be komen dagelijks berichten en gesprekken uit ‘Jij kiest’ aan bod.
  • Radio 2: In de vijf regionale ochtend- en middagprogramma’s gaan de radiomakers aan de slag met de opvallende voorstellen uit 'Jij Kiest'.
  • Radio 1: In duidings- en verkiezingsprogramma’s als De Ochtend en De Wereld Vandaag worden algemene tendensen in de kijker gezet.
  • Studio Brussel: Eva De Roo behandelt wekelijks een voorstel van het platform.
  • MNM: In Generation M, De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow en Planeet De Cock debatteren jongeren mee over hun voorstellen.

Meer informatie over 'Jij Kiest' is beschikbaar op www.jijkiest.be en www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/kies18/jijkiest/.

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht: