De toekomst van muziekfestivals belooft een mix van veiligheid en beleving, zo blijkt uit de resultaten van Het Grote Festivalonderzoek, uitgevoerd door Ostend Beach Festival. Met input van meer dan 3.000 festivalgangers uit heel Vlaanderen, biedt dit onderzoek waardevolle inzichten voor de gehele sector en onderstreept het de toonaangevende rol van Ostend Beach Festival in het vormgeven van festivalervaringen.

Opvallende conclusies voor de festivalindustrie:

  • Veiligheid voorop: Een overweldigende meerderheid van de respondenten, 80,1%, beschouwt veiligheidsmaatregelen als een cruciaal element van hun festivalervaring. Dit onderstreept het belang voor festivalorganisatoren om hoogwaardige veiligheidsprotocollen te implementeren en continu te verbeteren, wat direct invloed heeft op de tevredenheid en terugkeer van festivalbezoekers.
  • Sfeer en muziekgenre bepalend: Festivalbezoekers hechten het meeste belang aan de sfeer (95,8% vindt dit belangrijk of heel belangrijk) en het muziekgenre (92,8% vindt dit belangrijk of heel belangrijk), wat de cruciale elementen benadrukt die festivals moeten overwegen om hun publiek te blijven boeien.
  • Nadruk op gezelschap en gemeenschapsgevoel: 88,3% van de deelnemers aan het onderzoek zegt het gezelschap waarmee ze festivals bezoeken als belangrijk of zeer belangrijk te beschouwen. De meeste bezoekers komen in groepen van 4 personen, maar het gemiddelde ligt op 5,51 personen. Dit benadrukt het sociale aspect van festivalbezoeken en wijst op het belang voor organisatoren om ruimtes en ervaringen te creëren die het gemeenschapsgevoel versterken.

Veiligheid als beslissende factor

Uit dit Grote Festivalonderzoek blijkt dat veiligheid een van de meest gewaardeerde aspecten is onder festivalbezoekers, met maar liefst 80,1% van de respondenten die dit als 'belangrijk' of 'heel belangrijk' beschouwen. De bevindingen tonen aan dat, ondanks de overwegend positieve ervaringen, er nog steeds ruimte is voor verbetering in de manier waarop festivals omgaan met veiligheidskwesties. Veel deelnemers hebben veiligheid hoog op hun prioriteitenlijst staan, niet alleen wat betreft de persoonlijke veiligheid, maar ook in termen van reacties op incidenten en preventieve maatregelen. Bezoekers verwachten dat organisatoren niet alleen een aantrekkelijk, maar ook een veilig festival waarborgen, waarbij het welzijn van elke aanwezige wordt gegarandeerd. Dit aspect van festivalbeleving zal blijven dienen als een belangrijke pijler voor de planning en uitvoering van toekomstige evenementen.

Jan Mortelmans & Kevin Beirens, organisatoren Ostend Beach Festival benadrukken: “De inzichten uit Het Grote Festivalonderzoek bevestigen onze missie om een voorloper te zijn in de festivalbranche, zowel op het gebied van muzikale vernieuwing als beleving en veiligheid. Deze resultaten motiveren ons om verder te innoveren en een festivalervaring te bieden die niet alleen entertainend, maar ook verantwoord en inspirerend is voor elke bezoeker."

Onderzoeksmethode

Het Grote Festivalonderzoek onderzoek is uitgevoerd tussen 12 maart en 31 maart 2024 en peilde naar de ervaringen en voorkeuren van 3.038 festivalgangers. De respondenten konden via een dynamische vragenlijst hun mening delen over diverse aspecten van een festivalbezoek. De vragenlijst was adaptief opgezet, waarbij de vervolgvragen aangepast werden op basis van eerdere antwoorden van de respondenten, om zo relevante en diepgaande inzichten te verzamelen. De deelnemersgroep is representatief verdeeld over verschillende leeftijdsklassen, genders en provincies, wat zorgt voor een breed en genuanceerd beeld van de festivalcultuur in Vlaanderen.

15e editie

Ostend Beach Festival, dat zijn 15-jarig bestaan viert, loopt voorop in het implementeren van deze trends door toonaangevende veiligheidsmaatregelen en duurzaamheidsinitiatieven. Het festival heeft een vaste plek veroverd in de harten van de festivalgangers, waarbij 84,3% van de bezoekers aangeeft het festival aan te bevelen aan vrienden.

Voor de editie van 2024 onthulde het bekende festival de meest uitgebreide line-up tot nu toe! Deze speciale jubileumeditie eert de iconen van het genre en geeft daarnaast ook alle kansen aan het jonge talent van de dancemuziek. Met onder andere een unieke Daft Punk tribute show door ROBOT ROCK ALIVE, Armand Van Helden, Amber Broos en vele anderen.

PRAKTISCH
Ostend Beach – Klein Strand Oostende
Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli 2024
Tickets & de volledige line-up vind je via www.ostendbeach.be

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht:

Meer over