Na de succesvolle première van Cool Abdoul afgelopen weekend, volgen nog speciale vertoningen, inclusief in aanwezigheid van Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Op donderdag 21 oktober om 20u speelt Cool Abdoul in de assisenzaal van het justitiepaleis van Gent. Touché en de diensten die verbonden zijn aan het Gentse justitiepaleis kruisen elkaars pad meer dan regelmatig, niet in het minst omdat een begeleiding rond agressie vaak een voorwaarde is die wordt opgelegd in het kader van voorwaardelijke straffen. De film wordt in- en uitgeleid en vergezeld door Ismaïl Abdoul en vertegenwoordigers van de partners die deze avond mogelijk maken. En u weze gewaarschuwd, komen kijken en luisteren is niet geheel vrijblijvend: je eigen keuzes, herkansingen, verbindingsvermogen, wilskracht... zullen onvermijdelijk worden aangescherpt.

Verder speelt Cool Abdoul ook op zaterdag 23 oktober om 19:30 in Sportschool 9duust in Gent. Deze voorstelling zal doorgaan in aanwezigheid van Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Sportschool 9duust is een deelwerking van Averroes vzw en een sportclub op zichzelf in de Brugse Poort. De opdracht van Averroes is om vanuit een holistische kijk sport te integreren in de sociale begeleidingsmodaliteiten ten aanzien van jongeren en jongvolwassenen om hun welzijn te verhogen. 9duust is overtuigd van de meerwaarde van sport in de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen in een activeringstraject richting volwaardige participatie en actief burgerschap.

Deze bijzondere vertoningen zijn een initiatief van Film Fest Gent, producent Potemkino, Justitiepaleis Gent, 9duust en vzw Touché.

Het motto van 9duust is 'voor de buurt, door de buurt'. Deze buurt is voor Ismail ook de reden waarom hij zelf graag met de film Cool Abdoul naar buiten komt. Hij begrijpt als geen ander waar jongeren die daar wonen mee worstelen én tegelijk ook wat hun potentieel is. Omdat deze vertoning vooral een feest voor Ismail en de buurt is, is deze vertoning gratis. Wie dat wil kan wel een duit in het zakje doen met een vrije bijdrage. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar de werking van Touché & 9duust.

Touché is een Gentse organisatie die de wereld positief agressief wil maken. Iedereen met een vraag rond zijn of haar kwaadheid en agressie is welkom bij Touché. Met oplossingsgerichte begeleidingen, vormingen, workshops en campagnes gaan ze aan de slag met mensen om samen de meest optimale ‘temperatuur’ voor hun kwaadheid te vinden. Ze doen dat zonder wachtlijsten, zonder financiële barrières, zonder uitsluitings- of andere intakeprocedures en zonder te gehoorzamen aan politieke tendenzen, maar met een radicale keuze voor positieve kwaadheid, ongewone combinaties, gut feeling, connectie en ontroering. Touché en Ismaïl Abdoul werken al bijna 10 jaar samen.

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht:

Meer over