Tijdens het laatste weekend van juni hebben enkele tienduizenden Vlaamse studenten er traditiegetrouw een moeilijke periode van enkele examenweken op zitten en mag de boog een pak minder gespannen staan.

De zomer van 2021 wordt in dat opzicht veel specialer. Jongeren zullen dan bijna anderhalf jaar strenge maatregelen opgevolgd hebben om voornamelijk anderen te beschermen. Niemand kan ontkennen dat het voor de jeugd een ontzettend moeilijke periode is geweest en dat er volop gesnakt wordt naar hoop en perspectief op betere tijden.

Om die redenen steken TAGMAG en Route du Soleil dan ook onze schouders onder Het Grote Bevrijdingsfeest. Het feest zal het einde vieren van het bubbeltijdperk en de vele beperkingen die jongeren al zo lang respecteren.

Tijdens de zomer van 2021 zullen volgens het vaccinatieschema alle risicogroepen, 65+’ers en eerstelijnsmedewerkers al meerdere weken gevaccineerd zijn. We beseffen maar al te goed dat de huidige drang naar versoepelingen en feestjes zoals vanouds ontzettend groot is, maar weten tegelijkertijd dat er nog even moet volgehouden worden. Daarom willen we ook uitdrukkelijk oproepen om nog even de regels zo goed mogelijk te respecteren.

We zijn er echter ook rotsvast van overtuigd, het leven voor de jongeren opnieuw z’n gewone gang moet kunnen gaan eens de vaccinatie van de kwetsbare doelgroepen achter de rug is. Het moet dan mogelijk zijn om weer te knuffelen, dansen en de draad van het leven opnieuw op te pikken. Langer wachten zou meer kwaad berokkenen dan goed doen.

Het Grote Bevrijdingsfeest moet het startschot zijn van een prachtige feestelijke zomer waar de verloren momenten ruimschoots zullen gecompenseerd worden. We roepen dan ook op om vanaf de zomer geen verdere beperkingen meer op samenkomsten te hanteren en de festivalzomer zoals gepland te laten doorgaan.

Het Grote Bevrijdingsfeest is een samenwerking tussen TAGMAG, het grootste online mediaplatform voor jongeren uit Vlaanderen en Route du Soleil, de grootste organisator voor jongerenreizen in België.

De drijvende kracht achter het hele gebeuren is Tom Van Damme. Als zoon van een vaccinoloog was hij van in het begin nauw betrokken in het hele coronaverhaal en heeft hij het belang van de maatregelen erg goed kunnen inschatten en ondersteunen.

"Als 25-jarige medewerker van Route du Soleil heb ik ook kunnen zien welke impact het volgen van dergelijk ingrijpende maatregelen heeft gehad op de mentale gezondheid van vele jongeren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er, nu meer dan ooit, nood is aan perspectief," aldus Tom.

Een mooi lichtpuntje van hoop zal zoveel meer jongeren kunnen overtuigen om de komende cruciale weken de maatregelen nog zo goed mogelijk te respecteren.

De jongeren hoeven geen voorrang te krijgen in de vaccinatievolgorde, maar moeten wel de draad van hun oude leven kunnen oppikken wanneer de kwetsbare mensen gevaccineerd zijn.

Alle informatie over Het Grote Bevrijdingsfeest kan je vinden op routedusoleil.org/bevrijdingsfeest.

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht: