(c) VRT - Geert Van Hoeymissen

“Laat de rijken betalen.”

Steeds meer mensen ergeren zich aan de ongelijke verdeling van de rijkdom. Paul De Grauwe, economist met wereldfaam, is één van hen. De rijken profiteren van de globalisering om belastingen te ontwijken, zegt hij, en de samenleving vraagt ook steeds minder van hen. “Het idee is ontstaan dat rijken al genoeg bijdragen aan de samenleving door veel uit te geven en veel te investeren.” Maar intussen betaalt de middenklasse het gelag. Daarom wil De Grauwe de superrijken véél zwaarder belasten.

Tegenover hem zit multimiljonair en ondernemer Roland Duchâtelet. Die voelt zich niet aangesproken. Of wat had u gedacht.

Maar waar ze het wel over eens zijn, is dat de middenklasse het gelag betaalt en daarom is Bea Cantillon de derde gast aan tafel. Zij is dé armoede-experte van Vlaanderen en waarschuwt voor de gevaren van de groeiende ongelijkheid.

Leveren de rijken een eerlijke bijdrage aan de samenleving? Jan Leyers leidt het debat.

Zaterdag 23 maart om 22.10 u. op Canvas

De rijken moeten meer belastingen betalen

26 mensen bezitten evenveel als de helft van de wereldbevolking. In eigen land bezitten alleen al de tien rijkste families zo’n 64 miljard euro. Als het van Paul De Grauwe afhangt, mogen die flink wat meer bijdragen aan de samenleving dan ze nu doen. Ooit deden ze dat: tot in de jaren 80 kende de Westerse wereld een progressief belastingsysteem, waarbij de hoogste inkomens ook zeer hoge lasten betaalden. We moeten terug naar dat systeem, zegt De Grauwe. Zowel de hoogste inkomens als de grote fortuinen moeten veel zwaarder worden belast. Het kan gewoon niet dat pakweg de familie Frère op een vermogen van ettelijke miljarden quasi geen erfenisrechten zou moeten betalen.

Té grote vermogens zijn trouwens een gevaar voor de democratie volgens De Grauwe. “Er ontstaan machtige netwerken van mensen die nooit voor hun geld gewerkt hebben, maar wel een enorme invloed uitoefenen in de samenleving. Die netwerken moeten doorgeknipt worden.” De middenklasse, die braaf haar veel te hoge belastingen betaalt, die moet daarentegen ontzien worden.

De rijken betalen al genoeg

Ondernemer en ex-politicus Roland Duchâtelet is zelf miljonair, maar hij voelt zich allesbehalve aangesproken. Natuurlijk is er grote ongelijkheid, en natuurlijk betaalt de middenklasse teveel, zegt hij. Maar het slaat nergens op om daar te rijken voor verantwoordelijk te stellen. Via hun bedrijven betalen zij wel degelijk een hoop belastingen: lasten op de lonen van hun werknemers, sociale bijdragen, vennootschapsbelasting…

De Grauwe is ook totaal niet realistisch: hoe hoger de lasten, hoe groter de kans dat mensen met hun geld naar het buitenland trekken, en dan heeft de economie er ook niks meer aan. Volgens Duchâtelet doen ondernemende rijken trouwens veel zinniger dingen voor de samenleving dan de spilzuchtige overheid. Kijk naar het Sportpaleis: toen de stad Antwerpen het runde was het verlieslatend, nu biedt het de samenleving een enorm concertaanbod én is het winstgevend.

De middenklasse is de dupe

Over één ding zijn De Grauwe en Duchâtelet het eens: de middenklasse betaalt vandaag het gelag, en steeds meer mensen dreigen daardoor in de armoede terecht te komen. Daarom nodigt Jan Leyers Bea Cantillon als derde gast aan zijn tafel. Zij is dé armoede-experte van Vlaanderen en waarschuwt voor de gevaren van de groeiende ongelijkheid.

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht: