Le Mini Who?, het gratis toegankelijke spin-off festival van Le Guess Who?, krijgt dit jaar opnieuw een nieuw onderkomen, namelijk het Cartesiusgebied. Afgelopen jaar vierde Le Mini Who? een geslaagde jubileumeditie op Rotsoord, na negen eerdere edities in de Breedstraatbuurt. Met de tweede verhuizing in twee jaar begeeft Le Mini Who? zich opnieuw in een creatief gebied met veel gelijkgestemde samenwerkingspartners, die sterk passen bij de ontwikkelingen die het festival doormaakt.

Le Mini Who? 2019 vindt plaats in dB’s Studio, Filmcafé, Oproer Brouwerij, Brandweerkazerne Schepenbuurt, De Nijverheid, De Vrijhaven, Oase, Het Hof van Cartesius, Vlampijpateliers, WAS. en Werkspoorcafé De Leckere. Naast de verhuizing focust Le Mini Who? zich de komende jaren op een inhoudelijke verbreding van het programma, met een scala aan genre's en cross-overs naar andere kunstdisciplines zoals beeldende kunst en poëzie.

Le Mini Who? tovert lokale restaurants, barren en venues om tot een podium, waar (voornamelijk) Nederlandse, veelbelovende bands gepresenteerd worden. Opgezet in 2011 heeft Le Mini Who? zich door de jaren heen ontwikkeld als “Hét Noorderslag van de underground” (3voor12). Na een schaalvergroting op Rotsoord, waar de belangstelling voor het festival ook groot was, vindt Le Mini Who? in het Cartesiusgebied nog meer ruimte voor haar acts en publiek.

Nieuwe weg voor Le Mini Who?
Le Mini Who? slaat een nieuwe weg in door inhoudelijk diverser te programmeren, onder andere door meer samenwerkingsverbanden met gastcuratoren en hosts aan te gaan. Deze nieuwe weg vraagt om een ander gebied, waar kan worden gewerkt met creatieve en ruimtelijke locaties die niet alleen vrijheid geven voor artistieke invulling, maar daar ook aan bijdragen. Een lange zoektocht was niet nodig: het Cartesiusgebied sluit naadloos aan op de visie en missie van Le Mini Who?. Het gebied groeit met culturele plekken, wat het tot een vruchtbaar festivalgebied maakt dat ruimte biedt voor een uitwisseling van talent op plekken als De Nijverheid, De Vrijhaven en Vlampijpateliers, maar ook met de podia dB’s en WAS.

Steeds verder buiten de singels
Utrecht groeit ontzettend snel; er gebeurt steeds meer buiten de singels. Ook Le Guess Who? kijkt steeds meer naar deze gebieden. Met Rotsoord werd hierin al een eerste stap gezet. Door Le Mini Who? te verplaatsen naar het Cartesiusgebied betrekt het steeds meer wijken die nog verder van de singels liggen. Rotsoord wordt hierbij natuurlijk niet vergeten; in dit gebied wordt nog steeds programma gemaakt door Le Guess Who?.

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht:

Meer over