Kinepolis deelt mee dat de Rechtbank van Koophandel de vordering van het Tentoonstellingspark van Brussel (TPB), uitbater van Brussels Expo, tot beëindiging van de exploitatieovereenkomst met Kinepolis Brussel, ongegrond heeft verklaard.

Begin 2011 werd Kinepolis door TPB gedagvaard. Het tentoonstellingspark verzocht de beëindiging van de exploitatieovereenkomst met betrekking tot de inplanting van Kinepolis Brussel op de Heizelsite, terwijl Kinepolis een lopende overeenkomst heeft tot minimaal 2025. TPB klaagde vooral de organisatie van commerciële evenementen door Kinepolis op de Heizelsite aan, volgens TPB ongeoorloofde concurrentie voor haar eigen activiteiten.

De rechtbank verwerpt nu deze bewering gezien de activiteiten van Kinepolis volledig conform zijn met de uitbating van een modern bioscoopcomplex.

Kinepolis heeft steeds vertrouwen getoond in de gerechtelijke procedure, en is dan ook verheugd dat de rechtbank bevestigt dat zij de overeenkomst steeds ter goeder trouw heeft uitgevoerd, waardoor zij haar uitbating kan voortzetten in Brussel in het belang van alle filmliefhebbers, haar medewerkers en haar bedrijfsactiviteit.

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht: