Gisteren heeft comedian Jens Dendoncker op Eén in 'Van Gils & Gasten' zijn ambassadeurschap voor de Epilepsie Liga bekend gemaakt.

Jens wil zich graag engageren als ambassadeur om het taboe en onwetendheid rond deze aandoening te doorbreken. Hij is zelf ervaringsdeskundige en ondanks zijn epilepsie, die toch een behoorlijke impact heeft op zijn dagelijkse leven, heeft Jens ondertussen bewezen dat men ook met deze ziekte veel kan bereiken. Na de première en start van het speelseizoen van zijn eerste zaalshow 'Bang Van Dendoncker', neemt hij nog de tijd om de liga een hart onder de riem te steken met zijn engagement voor dit ambassadeurschap. Jens hoopt oprecht met deze stap zijn steentje te kunnen bijdragen om alle mensen die met deze ziekte kampen te inspireren.

De Epilepsie Liga is een vzw met als missie het bevorderen van het welzijn van mensen met epilepsie. Hierbij wordt er tijdens de werking gefocust op drie doelgroepen, namelijk mensen met epilepsie, professionelen en het brede publiek. De Raad van Bestuur bestaat uit professoren, artsen en mensen uit Vlaanderen elk op hun eigen manier verbonden zijn met epilepsie.

De Liga ontvangt geen enkele vorm van structurele financiële ondersteuning en is dus aangewezen op externe steun. Hierbij geldt het motto "alle beetjes helpen" en voor elke gift zijn ze zeer dankbaar. Dankzij de giften kunnen zij hun missie verder ontwikkelen en uitvoeren.

Wat doet de Liga nu juist voor deze drie doelgroepen?

 1. Mensen met epilepsie

  In samenwerking met verschillende CGG’s (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) in Vlaanderen bieden ze mensen met epilepsie de mogelijkheid tot gesprek met een ervaren epilepsiemedewerker. Ze gaan op zoek naar antwoorden rond rijbewijs, werk, gezin, verzekering…
  Daarnaast vinden ze het ook belangrijk om recente informatie te delen met mensen met epilepsie. Dit doen ze door organisatie van infodagen, nationale Epilepsiedag, infobrochures…

 2. Professionelen

  Ook hen willen ze voorzien van de meest recente informatie. Daarvoor organiseren ze epilepsiecursussen, EEG cursussen, workshops,… Bovendien ondersteunen en stimuleren ze onderzoek naar verschillende aspecten van epilepsie.

 3. Brede publiek

  Hun grootste uitdaging is het sensibiliseren en informeren over epilepsie bij het brede publiek. Epilepsie roept bij het grote publiek vaak nog angst op en bestaat er een grote onwetendheid. Hiervoor sturen ze informatiefolders naar openbare besturen en proberen ze epilepsie regelmatig onder de publieke aandacht te brengen door deelname aan brede mediacampagne.

Prof. Boon (voorzitter Liga): "De Epilepsie Liga is blij dat Jens Dendoncker de rol van ambassadeur aanvaard heeft en hoopt dat zijn ambassadeurschap het taboe rond epilepsie helpt wegnemen en epilepsie openlijk bespreekbaar kan maken."

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht:

Meer over