De Casino dreigt het in 2015 en 2016 financieel moeilijk te krijgen. Dit is inherent aan het bikkelharde nieuws dat gisteren in eerste instantie via OKO, het Overleg Kunstenorganisaties, aan de cultuursector werd bekend gemaakt, zijnde het feit dat de Vlaamse regering de binnen het Kunstendecreet gesubsidieerde cultuurhuizen een besparingsronde van 7,5 procent oplegt.

‘Dit komt hard aan, reageert Piet Breda, zakelijk en artistiek leider van De Casino. ‘We waren voorbereid op een aanvaardbare sectorale kaasschaaf van 2 à 3 procent, die tijdens de vorige subsidieperiode bijvoorbeeld al eens werd toegepast door voormalig cultuurminister Joke Schauvliege. Als er bespaart moet worden, is het immers normaal dat alle maatschappelijke geledingen hun steentje bijdragen. Maar 7,5 procent doet echt pijn.’

De coördinator verduidelijkt: ‘De Casino ontvangt tijdens deze erkenningsperiode op jaarbasis 230.000 euro werkingsmiddelen (Kunstendecreet) van de Vlaamse Gemeenschap. Dat is 18 procent van onze inkomsten, of met andere woorden ten hoogste relevante subsidies voor een regionale culturele speler die zich grotendeels ent op niet evidente muziekgenres, podiumkansen voor jong talent en gemeenschapsvorming. De Casino ontvangt ook 155.000 euro loonsubsidies (geregulariseerde DAC), ofte 12 procent van de inkomsten De provinciale en stedelijke subsidies staan samen voor slechts 5 procent van de inkomsten. Dit betekent dat De Casino maar liefst 65 procent van haar inkomsten zelf genereert uit eigen middelen, zijnde ticketverkoop, horeca, zaalverhuur en sponsorcontracten. Bovenstaande verhoudingen wegen nu al zwaar op onze organisatie, en worden nog zwaarder nu we 17.250 euro moeten inleveren.’

Wat brengt de nabije toekomst voor De Casino?

Minder personeel? ‘Onmogelijk’, aldus Piet Breda. ‘Onze werking wordt naast talrijke vrijwilligers vandaag gedragen door een beperkte personeelsploeg van 6,8 voltijdse equivalenten. Dat is een absoluut minimum voor een regionale werking zoals die van De Casino Elk personeelslid is essentieel. Zelfs maar één personeelslid schrappen, zou onze werking in gevaar brengen. We balanceren in dit kader al jaren op een slappe koord.’

Meer zaalverhuur en meer sponsors? ‘Onze eigen inkomsten liggen met 65% van de omzet al geweldig hoog’, aldus de coördinator. ‘Onze ploeg investeert op constante basis verregaand in algemene marketing en promotie om de ticketverkoop en zo onrechtstreeks onze horeca-inkomsten op te trekken, maar ook gedreven in genereren van private middelen uit sponsoring en zaalverhuur. Commerciële activiteiten moet toch in de eerste plaats een middel blijven om culturele activiteiten mogelijk te maken, en niet een doelstelling op zich zijn? Als we nog meer inspanningen op dit gebied moeten leveren, dreigen we aan onze basisopdracht te verzaken, zijnde het organiseren van concerten, het beschermen van kwetsbare muziekgenres, het creëren van podiumkansen en niet in het minst het samenbrengen van mensen, uiteenlopende groepen en diverse generaties.’

Populariseren? ‘Geenszins’, benadrukt de coördinator. ‘We willen programmatorisch niet plat op de buik gaan en gaan niet zonder verpinken populariseren omdat we een financiële tegenslag moeten verwerken. Als bezielers van De Casino vinden wij -trouwens samen met de artistieke adviescommissie van de Vlaamse Gemeenschap die de subsidies bepaalt- dat we een mooi evenwicht bewandelen tussen een bijzonder waardevol, maar minder evidente aanbod (jazz, wereldmuziek en Casino Boite) en bekende publiekslievelingen (die inkomsten genereren en zo naast subsidies het minder evidente aanbod mogelijk maken). Dit evenwicht willen absoluut bewaken, want het is onze ziel, het bestaansrecht van onze concertzaal.’

Meer ticketverkoop? ‘Daarop gaan we dus, naast een nog strakker kostenbeheer, inzetten’, besluit Piet Breda. ‘We gaan meer dan ooit ons regionaal draagvlak in het Waasland, de Denderstreek en Klein-Brabant aanspreken om provisies voor 2015 en 2016 aan te kunnen leggen. Daarom wil ik via dit kanaal een warme oproep doen aan de duizenden concertgangers die onze concerten frequenteren, maar ook aan wie De Casino nog moet ontdekken Aarzel niet, koop tickets voor de geweldige concerten die in De Casino plaatsvinden, kies voor de abonnementsformule ‘triootje’ en maak samen met je familie, vrienden en kennissen deel uit van onze levendige, avontuurlijke community! Jaren geleden, tijdens de renovatie van De Casino, organiseerden we fondsenwervende events zoals Cava for Casino. Nu is de boodschap: Tickets for Casino!’

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht:

Meer over