Kinepolis realiseerde in het eerste semester 2018, dankzij de expansie van de Groep, 38,5% meer omzet met 45,1% meer bezoekers. De REBITDA steeg in deze periode met 18,0%. De integratie van de in december 2017 overgenomen Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas verloopt volgens plan en droeg in belangrijke mate bij tot de resultaten van de Groep. In Europa resulteerde de verdere implementatie van de bedrijfsstrategie en productinnovatie in een verdere toename van de verkoop en EBITDA per bezoeker, dit in een achtergrond van zwakkere bezoekcijfers door een lange periode van aanhoudend warm weer en het WK voetbal.

Kerncijfers eerste semester 2018[1] [2]:

  • Het aantal bezoekers steeg met 45,1% tot 17,1 miljoen, dankzij de expansie.
  • De totale opbrengsten stegen met 38,5% tot € 221,8 miljoen, waarbij de opbrengsten uit de verkoop van tickets, dranken en snacks zelfs toenamen met 46,2%.
  • De courante[3] EBITDA[4] (REBITDA) steeg met 18,0%, tot € 51,9 miljoen. De REBITDA per bezoeker steeg in nagenoeg alle landen.
  • De netto courante winst steeg met 13,6% tot € 18,7 miljoen.
  • De vrije kasstroom[5] steeg met 80,3% tot € 15,6 miljoen.
  • De netto financiële schuld nam toe met 36,0%[6] tot € 305,0 miljoen, onder meer door de overname van de NH bioscopen, de dividenduitkering en het inkoopprogramma eigen aandelen.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over het eerste semester:

"De resultaten van het eerste semester 2018 werden sterk beïnvloed door onze expansie. Onze recente acquisities, met name de acquisitie van het Canadese Landmark Cinemas en de Nederlandse NH Bioscopen, hebben geleid tot een sterke toename van het aantal bezoekers en de totale opbrengsten. De expansie buiten beschouwing gelaten, kregen we in de meeste Europese landen te maken met een daling van het aantal bezoekers, omwille van het minder succesvolle filmaanbod in het tweede kwartaal, een uitzonderlijk lange periode van onafgebroken warm weer en het WK voetbal. In het eerste semester noteerde Nederland een stijging van het bezoekcijfer met 15,0% dankzij de verdere groei van nieuw geopende complexen en de overname van NH Bioscopen. In België en Spanje bleef de daling over het hele semester beperkt dankzij succesvolle lokale films zoals 'Patser', 'FC De Kampioenen 3' en 'Campeones'.

De verdere implementatie van onze driepijler-strategie en in het bijzonder de focus op het aanbieden van premium ervaringen, zoals Cosy Seats, 4DX en Laser ULTRA, resulteerden opnieuw in een stijging van de verkoop per bezoeker. De evolutie van zowel Box Office (BO) als In-Theatre sales (ITS) opbrengsten was onderhevig aan een sterk gewijzigde landenmix, na de toevoeging van Canada, een markt met een lager dan gemiddelde BO per bezoeker en een hoger dan gemiddelde ITS consumptie per bezoeker. Landmark Cinemas Canada vertegenwoordigt nu 27,1% van de totale opbrengsten en komt daarmee op de tweede plaats na België, verantwoordelijk voor 32,5% van de opbrengsten.

De toevoeging van Canada zorgt, zoals voorzien, voor een lagere gemiddelde REBITDA per bezoeker en een lagere EBITDA-marge, gezien in Canada meer dan 95% van de bezoekers wordt ontvangen in gehuurde complexen. De expansie buiten beschouwing gelaten, steeg de REBITDA per bezoeker in Europa.

Over onze acquisitie in Canada ben ik zeer enthousiast: de integratie verloopt volgens plan. Zo werd in het afgelopen semester een nieuwe organisatiestructuur geïntroduceerd, gericht op de implementatie van onze bedrijfsstrategie, en zorgde de verdere uitrol van recliner zetels in diverse complexen, samen met de opening van twee nieuwe complexen, voor een groei van het marktaandeel en het financieel resultaat in Canada."

Eddy Duquenne besluit:

"Ondanks het mooie weer en een minder geslaagd filmaanbod in het tweede kwartaal, slaagt Kinepolis erin om verder te groeien. Onze innovatie- en premiumisatie-strategie blijft renderen, in combinatie met een verder toegenomen operationele performantie en succesvolle expansie. De komende tijd blijft de implementatie van onze bedrijfsstrategie in de Canadese organisatie hoog op de agenda staan. Als management blijven we ook focussen op nieuwe expansie."

Krijg het laatste FrontView Magazine nieuws in je Facebook nieuwsoverzicht:

Meer over